MARIE ÅSTRÖM

Fågelfolk-figurerna är för mig ett slags personliga skyddsänglar, inspirerade av både
historiska, mytologiska och populärkulturella förebilder.
Genom historien har människan haft en fascination för att skapa och ikläda sig masker
från djurens värld. Och att flyga och kunna få en överblick över det jordiska och det överjordiska har också lockat. Den mytologiska aspekten av vad fåglar kan stå för intresserar och inspirerar mig också, som t ex att fågeln kan symbolisera en människas själ.
Vingarna kan också ses som en metafor för något välkomnande, beskyddande och
kanske också välsignande.
Vissa Fågelfolk-skulpturer har blivit både rörande och komiska i all sin klumpighet.
Och kanske kan dom inte ens flyga.

Sedan 2001 har jag arbetat deltid som bildlärare på Solna Kulturskola. Samtidigt med detta har jag arbetat vidare som konstnär.

Utbildningar:
Gerlesborgsskolan i Bohuslän 1993
Stora Konstkursen Folkuniversitetet i Stockholm 1984
Gerlesborgsskolan i Bohuslän 1984
Gerlesborgsskolan i Bohuslän 1980
Gerlesborgsskolan i Bohuslän 1977
Konstfack Stockholm 1975-1979
Kursverksamhetens Målarskola Göteborg 1975
Hovedskoughs Målarskola Göteborg 1974