PETER LÅNG

Född i Åbo (Finland), bosatt i Lund.
Peter Lång har såväl en konstnärlig, som akademisk utbildning. Han har skrivit sju operor och ett oratorium utöver musik för film, TV och teater. Symbiosen mellan musikdramatikens
olika uttryck; bilden, berättelsen och musiken, är centrala i produktionen. Till detta kan
läggas specialisering på digitala uttryck, som konstnärlig ledare för nordiska nätverket
Scen3 (https://scen3.com/the-now/).
De senaste åren har PLång arbetat i gränslandet mellan konst och vetenskap. Processen
med The NOW, en berättelse byggd på biomimetiska och informationsteoretiska element,
tog sin utgångspunkt i samarbetet med forskare på CERN i Schweiz.
Utvecklandet av The NOW, som är skapat för olika plattformar (pod, web, live) och vars första offentliga uttryck är installationen i Torekov, har pågått sedan hösten 2014 med ett fyrtiotal medverkande berättare, konstnärer, musiker, sångare och programmerare, finansierat av Nordiska kulturfonden och Kulturkontakt Nord.
The NOW (Interval One) i Torekov gestaltar berättelsen med skulpturer, etsningar och
nykomponerad musik..