Mikael Bertmar
Född i Stockholm, bosatt i Båstad - med fotostudio utanför Norrvikens Trädgårdar.
”Många av mina bilder handlar om olika skildringar av natur. Det är ofta bilder tagna på Bjärehalvön och Hallands Väderö, antingen uttryckta som surrealistiska upplevelser, skenbara verkligheter som är mer eller mindre trovärdiga – eller motsatsen i form av det enkla, skissartade. Gestaltningen av förhållandet mellan det välbekanta och det främmande bearbetar människans relation till naturen, de frågeställningar och tolkningsmöjligheter som alltid är närvarande.”