CLAES "CLARRE" SJÖGREN 
Grundare av Galleri Don Clarre och överlät galleriverksamheten till
Gustav Sundin 2015 efter drygt 30 år som gallerist.

En välkänd profil i Torekov som fångar de ljuva livet och dekadens med härliga oljepasteller.